A1-102, 17 Songyuan Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266109, China
+186 6020 9890
 info@jointx.cn